Confetti per Mail

Kant en klare kinderfeestjes voor thuis

Confetti per Mail

Privacy- en Cookiebeleid
Confetti per Mail (juli 2021)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

We love cookies! Maar we zijn niet zo dol op computer-cookies. 

Onze websites gebruiken wel wat cookies. Dat zijn technische, functionele, marketing en analytische cookies. Zo kunnen wij zien hoeveel bezoekers we hebben gehad op onze website. En zo kan de website bijvoorbeeld de toegangscode onthouden na de eerste keer invullen, zodat je dit niet steeds op iedere pagina opnieuw hoeft te doen. En we kunnen op die manier adverteren om meer bekendheid te krijgen. 

We gebruiken geen cookies die inbreuk maken op je privacy, en we achtervolgen je niet over andere websites heen. We hopen dat je onze site leuk genoeg vond om te onthouden en zelf terug te komen 🙂

Wij gebruiken dus alleen cookies voor een goede werking van de website en voor jouw gebruikersgemak.

Je kunt je trouwens ook afmelden voor cookies, door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Privacyverklaring

Confetti per Mail, gevestigd in Ulvenhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

S Hardeman is de Functionaris Gegevensbescherming van Confetti per Mail. Zij is te bereiken via info@confettipermail.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Confetti per Mail verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@confettipermail.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Confetti per Mail verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw betaling  
 • Het toezenden van een van de feestjes
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (Deze ontvang je automatisch als je iets besteld hebt of als je je specifiek voor onze nieuwsbrief hebt ingeschreven) 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren 
 • Als je een feestje bij ons hebt gekocht bewaren we je gegevens om je in de toekomst te informeren over onze (nieuwe) kinderfeestjes
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Confetti per Mail bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Als jij niets nieuws meer bij ons besteld, verwijderen we je gegevens na 10 jaar.  
 • Betalingsgegevens bewaren wij volgens de wettelijke normen. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Confetti per Mail verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Confetti per Mail blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou gebruiken in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wil je iets laten aanpassen in onze systemen? Mail dan een gespecificeerd verzoek naar info@confettipermail.nl en wij zullen jouw gegevens in onze systemen aanpassen conform jouw wensen.   

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Confetti per Mail zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Confetti per Mail wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Confetti per Mail neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zsm contact op via info@confettipermail.nl